Alternative content

Get Adobe Flash player
ค้นหาข้อมูล

 
ค้นหาจากร้านค้าสมาชิก

หัวข้อ : เหรียญปราบฮ่อ

เหรียญปราบฮ่อ The Haw Campaign Medal"เหรียญที่ระลึกปราบฮ่อ" ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่สุดในบรรดาเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ด้วยความนิยมของเหรียญรุ่นนี้ จึงมีการทำปลอมออกมาขายจำนวนมาก ทั้งนี้จะทำให้ดูเหมือนว่า เหรียญสึกโดยธรรมชาติ เพราะผ่านการใช้ เซียนเหรียญจำนวนไม่น้อยเคยโดนมาแล้ว ขณะที่คนนอกวงการไม่ต้องพูดถึง

"เหรียญที่ระลึกปราบฮ่อ" จึงขึ้นชื่อว่า "เหรียญปราบเซียน"  เป็นเหรียญที่ระลึกประเภทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในราชการสงคราม ซึ่งมี ๓ ชนิดด้วยกัน คือ ๑.เหรียญปราบฮ่อ ๒.เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป พ.ศ.๒๔๖๑ และ ๓.เหรียญชัย พ.ศ.๒๔๖๔

ความเป็นมาของการจัดสร้างเหรียญปราบฮ่อนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ที่ไปราชการสงคราม คราวปราบปรามโจรฮ่อที่ลุกล้ำพระราชอาณาเขตทางเหนือ บริเวณประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเอกประเทศราชของสยาม

พวกฮ่อนี้เป็นชาวจีนที่เดินทางบกเข้ามาค้าขายในแถบหัวเมืองเหนือแต่ภายหลัง เมื่อประเทศจีนเกิดกบฏไต้เผ็งขึ้น และรัฐบาลจีนร่วมมือกับประเทศยุโรปปราบปรามพวกกบฏเหล่านี้ได้ราบคาบราวต้น รัชกาลที่ ๕ พวกกบฏไต้เผ็งที่หนีรอดมานี้ได้เดินทางลงมาทางใต้ในลักษณะกองโจรติดอาวุธ และเข้าปล้นสะดมเมืองต่างๆ รายทางลงมา ตั้งแต่สิบสองจุไท หัวพัน ทุ่งเชียงคำ เมืองพวน ลงมาถึงเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง

พวกโจรจีนเหล่านี้มีหลายก๊กหลายเหล่า เช่น ฮ่อธงแดง ฮ่อธงเหลือง ฮ่อธงดำ ร่วมกับชาวพื้นเมืองที่พวกฮ่อเหล่านี้เข้าปล้นสะดม จัดตั้งเป็นกองโจรเข้าตีบ้านเมืองต่างๆ เริ่มตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งกองทัพไปปราบปรามเป็น ๓ ครั้งด้วยกัน ดังนี้

ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๔๑๘ จัดกองทัพแบบโบราณ โดยมีเจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธ์) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ผลิตแล้วเสร็จส่งมาถึงพระนครในปีถัดมาและเริ่มพระราชทานแจกเป็นระยะๆ

การจัดสร้างเหรียญปราบฮ่อนี้เป็นแนวพระราชดำริของรัชกาลที่๕ ทั้งหมด โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเป็นของรางวัลแก่นายทหารที่ไปราชการทัพ ฉะนั้น การออกแบบก็คงเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านเช่นกัน โดยทรงระบุถึงรายละเอียดว่า ให้เก็บรายชื่อนายทหารที่ไปรบคราวใดก็จะพระราชทานแจกเข็มปีนั้นให้

ส่วนปีที่เริ่มพระราชทานแจกนั้นเข้าใจว่า จะเริ่มตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๗ เพราะเมื่อค้นในราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ ๕ จะเริ่มประกาศรายชื่อขุนนางที่ได้รับพระราชทานเหรียญปราบฮ่อใน ร.ศ.๑๑๗ เป็นปีเริ่มต้น โดยเริ่มพระราชทานแจกในวันที่ ๒๑ กันยายน ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑) จำนวน ๔๙ ท่าน เช่น พระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม), เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม), พระยาสีหราชเดโชไชย (โต), พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (เชย) รวมตลอดทั้งปี จนถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ร.ศ.๑๑๗ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ เหรียญ

ส่วนร.ศ.๑๑๘ พระราชทานแจกเฉพาะในมณฑลพิษณุโลก จำนวน ๗๕ เหรียญ และร.ศ.๑๑๙ พระราชทานแจกให้แก่ขุนนางมณฑลอีสาน จำนวน ๙๘ เหรียญ เช่น พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) พระประสิทธิ์ศักดิ์ประสิทธิ์ (หำ) พระยาไตรเพชรรัตนสงคราม (จรัญ) พระยาปทุมเทวาธิบาล (เสือ), หลวงพิทักษ์ เทพสถาน เมืองมุกดาหาร ฯลฯ

แม้กระทั่งร.ศ.๑๒๓ ก็ยังคงมีการพระราชทานแจกเหรียญปราบฮ่ออยู่ ๒ ท่าน คือ พระยานนทบุรี (ทัด) และนายร้อยโท สง่า เป็นแม่ทัพยกไปทางเมืองหลวงพระบาง และเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นแม่ทัพยกไปทางเมืองหนองคาย

ครั้งที่๒ พ.ศ.๒๔๒๖ เกิดการรุกรานของพวกโจรฮ่ออีก ซึ่งขณะนั้นมีกองทัพสยามไปราชการแถบบริเวณนั้นอยู่แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิชัย (มั่ง) ยกกองทัพไปช่วยเหลือเมืองหลวงพระบาง และพระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธ์) ยกกองทัพไปช่วยเมืองเวียงจันทน์

ครั้งที่๓ ระหว่าง พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๓๑ เป็นการจัดการทัพแบบสมัยใหม่มีอาวุธทันสมัยมากขึ้น เช่น ปืนใหญ่ลูกแตก โดยจัดทัพเป็น ๒ กอง คือ กองทัพพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (ต้นราชสกุลทองใหญ่) ยกไปทางเมืองหนองคาย กองทัพของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ยกไปทางเมืองหลวงพระบาง

เหรียญปราบฮ่อนี้ รัชกาลที่ ๕ ได้ว่าจ้างบริษัทบีกริมแอนด์โก ผลิตที่ประเทศเยอรมนี จำนวนผลิตเพียง ๕๐๐ เหรียญ สั่งผลิตเฉพาะเนื้อเงินเท่านั้น ไม่มีเนื้อโลหะประเภทอื่น  ลักษณะเหรียญที่ระลึกปราบฮ่อทำด้วยเนื้อโลหะเงินรูปกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ซม. ด้านหน้ามีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ รองรับด้วยพวงมาลัย ผินพระพักตร์เสี้ยว มีอักษรที่ริมขอบบนว่า "จุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช" ด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงของ้าวขี่คอช้างรองรับด้วยโบ ริมขอบบนมีอักษรว่า "ปราบฮ่อ ๑๒๓๙ ๑๒๔๗ ๑๒๔๙" ห้อยกับแพรแถบสีเหลืองดำพร้อมติดเข็มระบุปีจุลศักราชที่ขุนนางแต่ละท่านไป ราชการทัพ หากขุนนางท่านใดไปราชการทัพ ใน จ.ศ.๑๒๔๗ จะได้รับพระราชทานเข็ม จ.ศ.๑๒๔๗ บางท่านไปทั้ง ๓ คราว ก็จะได้รับพระราชทานเข็ม ๓ เข็ม

เหรียญนี้มีชั้นเดียว ไม่มีประกาศนียบัตร แต่ได้ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา การประดับ ที่หน้าอกเบื้องซ้ายนำมาไว้ให้ศึกษาคงเป็นประโยชน์นะครับ

             โพสโดย : ผาแดง ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,

เมื่อ : ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๒ ๐๗:๔๕:๒๗, IP Address : 118.172.129.149ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก
 
ความคิดเห็นที่ : 1

ขอบคุณครับน้องผาแดง สำหรับวัคซีนโพสโดย : ประภาส ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,
เมื่อ : ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๒ ๑๕:๕๖:๕๙, IP Address : 124.120.7.21ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก 

ความคิดเห็นที่ : 2
สุดยอดเยครับคุณผาแดง ชัดเจนกว่าในหนังสือเยอะเลยครับ 

โพสโดย : dang2505 ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,
เมื่อ : ๒๑ มิ.ย.๒๕๕๒ ๐๙:๒๙:๔๖, IP Address : 112.142.211.84ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก 

ความคิดเห็นที่ : 3
โพสโดย : note1 ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,
เมื่อ : ๒๐ ก.ค.๒๕๕๒ ๑๖:๔๐:๐๐, IP Address : 112.143.2.112ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก 

ความคิดเห็นที่ : 4
แถวนี่เฮ้อ  เยอะด้วยท่าน   ขอยืมมาปราบด่วน ๆโพสโดย : ป๋านพ ส่งข้อความ, E-Mail : แสดงเฉพาะสมาชิกที่ login,
เมื่อ : ๓๐ ต.ค.๒๕๕๔ ๒๐:๒๖:๒๙, IP Address : 182.53.159.135ไปชมร้านพระเครื่องเข้าชมร้านสมาชิก 


ตอบกระทู้-แสดงความคิดเห็น กรุณา Login เข้าสู่ระบบ หรือสมัครเป็นสมาชิก Club ก่อนนะครับ

eXTReMe Tracker